Bestel!

Die ossewaens word verkoop teen R170 en kanonne teen R200.
Indien 10 of meer bestel word word afslag van R30 per eenheid toegestaan.

Bogenoemde pryse sluit nie posgeld in nie.
Ons maak gebruik van SA Posdienste se gewone pos met ‘n volgnommer.
Posgeld sal bereken word en saam met die betalingsbesonderhede aan u gestuur word.

Voltooi asseblief die bestelvorm. (Velde gemerk met ‘n * word vereis).

of u kan die volgende persone kontak met u bestelling :

Hendrik – 082 786 7310
Johannes – 083 453 0969
Albert – 082 789 4685

Ter viering van :

Aan u gebring deur:
Pretoria-pos
In samewerking met: